Inicio

INFORMACIÓN SOBRE O PERIODO DE ALEGACIÓNS PÚBLICAS Ó PROXECTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL

 

 

 

INFORMACIÓN PARA AS PERSOAS QUE DESEXEN PERSOARSE COMO PARTE INTERESADA NO PROCEDEMENTO ABERTO NA DIRECCIÓN XERAL DE MINAS PARA O SEGUNDO PLAN DE RESTAURACIÓN